1. Gezonde leefstijl en de belangrijke voortrekkersrol van werkgevers

Gezonde leefstijl en de belangrijke voortrekkersrol van werkgevers

Het belang van een gezonde leefstijl wordt steeds breder in de samenleving erkend. Op de werkvloer is het nog geen vanzelfsprekend gesprekonderwerp. Werkgevers kunnen meer doen om het belang van een gezonde leefstijl bespreekbaar te maken en werknemers hierin te faciliteren.

Gezonde leefstijl

Ondanks de grote maatschappelijke aandacht voor gezond leven, is leefstijl voor zowel werkgevers als werknemers een lastig gespreksonderwerp. Uit het onderzoek ‘Gezonde leefstijl’ van Arbo Unie – gehouden onder meer dan duizend werknemers en vierhonderd werkgevers – blijkt dat 53% van de werkgevers het gesprek over een gezonde leefstijl niet aangaat met hun werknemers. Van de werknemers geeft 78% aan dat het onderwerp gezonde leefstijl niet wordt besproken. 

‘Gesprek van levensbelang’

Dat is zonde, zegt Prof. Dr. Willem van Rhenen, bestuurder bij Arbo Unie en hoogleraar Nyenrode Business University. Beide partijen hebben er namelijk baat bij om te zoeken naar de beste manier om fit en gezond te blijven. ‘Werkgevers willen goed functionerende werknemers. Werknemers willen lekker werken en gezond oud worden. Het is letterlijk van levensbelang om het gesprek over gezonde leefstijl ook op de werkvloer te voeren en in actie te komen,’ stelt Van Rhenen. 

Wie begint? 

Werkgevers merken wel degelijk dat hun medewerkers niet altijd een gezonde leefstijl hebben, zo is terug te zien in het onderzoek. Werkgevers schatten in dat ruim een derde van de werknemers een ongezonde leefstijl heeft en 28% maakt zich zelfs zorgen hierover. Toch geeft ruim de helft van de werkgevers aan niet in gesprek te gaan met hun medewerkers over gezonde leefstijl. Van de werknemers verwacht 40% dat de werkgever een gesprek op gang brengt.

Momentum aangrijpen

De werkgever kan een voortrekkersrol vervullen, vindt ook Van Rhenen. ‘De werkgever is een belangrijke speler in de discussie over leefstijl. Bij onderwerpen als roken en alcoholgebruik pakken ze die voortrekkersrol al. Nu steeds meer mensen zittend werk doen, is het belangrijk om te praten over voldoende beweging en gezonde voeding. En elkaar te helpen in actie te komen. Laten we het huidige maatschappelijke momentum over gezond leven met beide handen aangrijpen, ook op de werkvloer.’

Start het gesprek 

Gesprekken tussen werkgevers en werknemers gaan vaak wel over de werk-privébalans en stress, maar nauwelijks over voldoende beweging en de algemene gezondheid. Terwijl het juist gaat om de combinatie van sociaal-emotionele én fysieke factoren, die bepalen of iemand lekker in zijn vel zit. Het uitblijven van een gesprek over gezonde leefstijl kan directe gevolgen hebben voor het werkfunctioneren van de werknemer en daarmee het succes van de organisatie.

Goed werkgeverschap 

Arbo Unie adviseert organisaties om het onderwerp bespreekbaar te maken. Naast het op gang brengen van een gesprek kunnen werkgevers faciliteiten en services beschikbaar stellen, waardoor medewerkers op hun werk aandacht kunnen geven aan gezonde leefstijl. Denk hierbij aan zit-sta-bureaus, sportfaciliteiten, een gezonde voeding en andere beweeginitiatieven. 

Meer weten?

Als jouw organisatie – net als vele andere organisaties – met dit vraagstuk worstelt, helpen we je graag. Meer informatie over leefstijl vind je hier. Voor advies kun je contact opnemen met jouw vaste contactpersoon bij Arbo Unie.

Deel deze pagina

Terug naar de homepage