Een aanpak in de volle breedte

Vanaf 2021 rapporteren we jaarlijks over ons MVO-beleid en publiceren we een MVO jaarverslag. In het MVO jaarverslag 2021 lichten we onze ambitie voor 2025 toe, evenals de gestelde doelen voor 2021, de ondernomen acties en de behaalde resultaten.

MVO-pijlers

MVO-beleid

Lees hier meer over ons MVO-beleid.

Bekijk het MVO jaarverslag 2021

Lees meer over onze ambitie en alle ontwikkelingen en resultaten in 2021.

 

Download MVO jaarverslag 2021