1. Neem angsten serieus

Neem angsten serieus

Goed blijven communiceren cruciaal tijdens reorganisatie.
Reorganiseren, welk bedrijf doet het niet? Het ene verandertraject is nog niet afgesloten of de volgende wordt al weer aangekondigd.

Het is om dol van te worden. Hoe houd je als manager het moreel hoog? En hoe laveer je als medewerker het best door de storm? Het antwoord is verrassend simpel: blijf voortdurend met elkaar in gesprek.

„Aandacht, de juiste, oprechte aandacht en communicatie. Daar valt of staat elke reorganisatie bij”, zeggen GZ-psycholoog Annechien Veenemans en verzuimconsulent Monique de Groot van Arbo Unie. De twee trainen regelmatig managers die een organisatieverandering in goede banen moeten leiden. Ook begeleiden ze medewerkers die zijn uitgevallen door alle stress.

„Uit ervaring kunnen wij zeggen dat vooral het voortraject heel belangrijk is. Ook al weet je als directie of managementteam ook nog niet alle details over hoe de reorganisatie vorm zal krijgen, blijf altijd van meet af aan met je medewerkers in gesprek. Neem ze mee in het hele proces, vertel hoe de vlag erbij hangt en wat de mogelijke plannen zijn”, adviseren de vrouwen.

Veranderingen geven altijd onrust, stress en onzekerheid. „Dat kun je niet helemaal weg nemen, maar je kunt er als leidinggevende wel voor zorgen dat medewerkers in de ’veranderstand’ komen te staan. Vertel je teamleden eerlijk dat in de huidige maatschappij baanzekerheid niet meer bestaat, maar dat het nu veel meer om werkzekerheid gaat”, stelt Veenemans.

„Als een manager regelmatig met elk van zijn werknemers in gesprek gaat over zijn ontwikkelingsmogelijkheden, kan de organisatie links, rechtsom of zelfs achteruit gaan, maar de werknemer houdt het roer in eigen hand”, vult De Groot aan. „Zelf de regie behouden over je loopbaan is heel belangrijk. Eventueel kan daarbij ook externe hulp ingeschakeld worden. Een snuffelstage kan uitkomst bieden of coaching die helpt om drijfveren en competenties in kaart te brengen.”

Medewerkers reageren heel verschillend op veranderprocessen, zien de twee in hun praktijk. „Sommige mensen bevriezen, sluiten zich af en onttrekken zich aan de komende veranderingen. Anderen zetten de hakken in het zand of raken minder gemotiveerd. Terwijl er ook veranderingsgezinde medewerkers zijn, die heel actief en voortvarend zijn. Ieder van hen moet je op een andere manier motiveren. Dat vergt een grote vaardigheid van de leidinggevende.”

Om te voorkomen dat de beste mensen uit het bedrijf rond zich heen gaan kijken en een andere baan zoeken, is het nodig om iedereen bij het proces te betrekken. „Neem hun angsten en onzekerheid serieus, maar bied ieder vooral ook toekomstperspectief.”

Terecht gaat er bij elke reorganisatie veel aandacht naar de mensen die boventallig verklaard worden en het bedrijf moeten verlaten. „Maar”, benadrukt Veenemans. „Verlies ook de mensen die hun baan behouden niet uit het oog. Zij zitten vaak in een vreemde spagaat. Enerzijds zijn ze blij dat ze mogen blijven, maar ze kampen ook met een schuldgevoel richting de ontslagen collega’s.”

Medewerkers die in deze stressvolle periode zitten, doen er volgens De Groot en Veenemans verstandig aan om bewust de ontspanning te zoeken. „Blijf sporten en bewegen om te ontladen. Spreek af met vrienden. En praat dan ook niet alleen over de sores op je werk. Want vergeet niet dat het leven ook gewoon doorgaat.”

Bron: Paola van de Velde, De Telegraaf 

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht