1. Weblog Wim Schimmel Bedrijfsarts moet vol inzetten op toegevoegde waarde

Weblog Wim Schimmel: Bedrijfsarts moet vol inzetten op toegevoegde waarde

Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen. Tegelijkertijd willen we meer preventie op de werkvloer, met een sleutelrol voor de bedrijfsarts. Minder bedrijfsartsen, meer preventie: hoe gaan we dat met elkaar verenigen? Door twee zaken te combineren. We moeten allereerst laten zien wat een mooi vak bedrijfsartsen hebben. En bedrijfsartsen moeten ook meer ruimte krijgen - en nemen! - om datgene te doen waar ze echt goed in zijn. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap.

Begin oktober is de campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ gestart. Hierbij laten tien ambassadeurs – gevestigde bedrijfsartsen, maar ook bedrijfsartsen in opleiding – zien waarom ze voor dit beroep hebben gekozen. Onze bedrijfsarts in opleiding Leonie Mooyman is een van de ambassadeurs en geeft van 21 tot en met 25 november een inkijkje in haar werkweek. Rob Peters, bedrijfsarts bij Arbo Unie, promoot het beroep als ambassadeur voor onze site werkenbijarbounie.nl Je hoeft alleen maar naar hun introductiefilmpjes te kijken om te weten dat veel van de beeldvorming over het werk niet klopt. Het vak heeft een suf imago. Onterecht. En vooral ook doodzonde, omdat er de komende jaren volop werk is voor artsen die voor dit medisch specialisme kiezen.

Regelmatig ga ik met bedrijfsartsen mee naar bedrijfsbezoeken. Dan valt me altijd weer de afwisseling en de diversiteit van het werk op. Als bedrijfsarts kijk je vanuit verschillende perspectieven naar een probleem. Je kijkt hoe mensen werken, maar je kijkt ook naar bedrijfsprocessen en naar machines. Je praat over het werk met medewerkers, maar ook met leidinggevenden, vaak ook met de OR. Je komt op allerlei plekken, staat midden in de maatschappij en midden op de arbeidsmarkt. De combinatie van medische en bedrijfskundige componenten maakt het werk boeiend en interessant.

Eén campagne gaat het probleem van het tekort aan bedrijfsartsen natuurlijk niet oplossen. Ondertussen wordt de uitdaging – meer preventie – alleen maar groter. Het wordt daarom tijd dat we de bedrijfsarts meer in zijn pure kracht gaan zetten. Dat begint met het herinrichten van taken zoals bijvoorbeeld tijdens spreekuren. BIG-geregistreerde verpleegkundigen kunnen uitstekend delen van het verzuimspreekuur voor hun rekening nemen. 

Hierdoor krijgt de bedrijfsarts - een medisch specialist die hiervoor vier jaar is opgeleid - meer ruimte om vooral de regie- en adviesrol te pakken rond preventie. Als bedrijfsartsen zich meer kunnen richten op die kerntaak, ontstaat een opwaartse spiraal. Meer toegevoegde waarde op de werkvloer leidt tot een beter imago. Een beter imago heeft zonder twijfel ook een positief effect op de instroom in de opleidingen. Zo komen we langzaam maar zeker dichter bij ons gezamenlijke doel in de bedrijfsgeneeskunde: meer preventie, meer toegevoegde waarde zodat we werkend Nederland helpen bij een leven lang optimaal werken.

Wim Schimmel
CEO Arbo Unie

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht