1. Weblog Wim Schimmel Februari 2016

Weblog Wim Schimmel Februari 2016

Pavlov in de polder
Er is geen zinnige reden om de financiering van de bedrijfsarts te veranderen. Toch is er bij elke discussie over de bedrijfsgezondheidszorg wel iemand die met dit voorstel op de proppen komt. Ook recent was hier weer sprake van met de loondoorbetaling bij ziekte als aanleiding. De Pavlov-reflex liet niet lang op zich wachten: als we nadenken over de duur van de loondoorbetaling, zou het dan ook niet beter zijn om de bedrijfsarts te betalen via de zorgverzekeraar? Dan hoeft de bedrijfsarts niet meer aan de leiband van de werkgever te lopen. Immers: wie betaalt bepaalt.

Het is niet alleen een grijsgedraaide plaat. Het is ook een kruistocht tegen een niet-bestaand probleem. De praktijk laat namelijk zien dat de prikkels goed staan in de driehoek  werkgever – werknemer - bedrijfsarts. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid en het stimuleren van re-integratie vanuit de optiek dat werken mensen energie en voldoening geeft. En dat gebeurt al jaren met succes: de instroom in de WIA is teruggebracht en het verzuim in Nederland is aanzienlijk gedaald.

En verhalen over vermeende afhankelijkheid van de bedrijfsarts zijn borrelpraat. Daar is deze beroepsgroep te professioneel en te betrokken voor, zoals ook blijkt uit onafhankelijk onderzoek.  Om de positie van de bedrijfsarts als onafhankelijk professional nog eens extra te bestendigen hebben we vanuit onze branche aanvullend een actieprogramma opgesteld dat bijvoorbeeld voorziet in een integriteitverklaring voor bedrijfsartsen, een second opinion en een raad voor bedrijfsartsen. Ik stel daarom voor dat we onze energie richten op reële uitdagingen. Zoals het werken aan preventie. Daar is wel nog een wereld te winnen, zowel voor werkgevers als werknemers.

Oh ja, nog een gewetensvraag. Met wie ben je beter af als het gaat om optimale zorg voor werknemers: met een werkgever of een zorgverzekeraar? Ik denk dat ik het antwoord wel weet.  Werkgevers hebben niet alleen direct baat bij kwaliteit, zij zijn vaak ook oprecht betrokken bij hun mensen. Zullen we daarom afspreken dat die grijsgedraaide plaat eindelijk de kast in kan? Met de financiering van de bedrijfsarts door de werkgever ligt de verantwoordelijkheid daar waar die het meeste effect sorteert. Ook als het om preventie gaat.

Wim Schimmel
CEO Arbo Unie

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht