Workability Index

Als werkgever wil je werknemers die optimaal inzetbaar zijn, nu en in de toekomst. Hoe krijg je inzicht in dat werkvermogen en hoe ga je daarmee aan de slag? De Workability Index (WAI) geeft inzicht in het huidige en toekomstige werkvermogen van je werknemers.

De WAI geeft je dit inzicht op groepsniveau en je krijgt concreet advies over de verbetermogelijkheden. De werknemer krijgt een persoonlijk rapport inclusief aanbevelingen. Door dit inzicht is het mogelijk om het werk beter af te stemmen op de persoon. Uiteindelijk zorgt dat er voor dat iemand langer met plezier en gezond kan werken. Dat is een resultaat waar iedereen bij is gebaat.

De WAI is ontwikkeld door het Finnish Institute of Occupational Health in Helsinki en wordt wereldwijd al vele jaren succesvol ingezet. Het maakt ook onderdeel uit van ons brede onderzoek naar inzetbaarheid: Duurzaam@work.

Uitstekend geschikt om preventieve maatregelen te nemen om duurzaam inzetbaarheid te vergroten.

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen?

Onderzoek hoe jouw organisatie ervoor staat!

Workability Index: aandacht voor preventie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen werkvermogen en productiviteit. De Workability Index (WAI) is hét middel om de invloed van dat werkvermogen op de productiviteit te meten. Een zeer praktisch middel waar aandacht is voor preventie. De WAI is eenvoudig, praktisch, betrouwbaar en herhaalbaar.

De WAI biedt je de kans om de langdurige inzetbaarheid van je werknemers nauwkeurig in kaart te brengen. Daarmee kun je tijdig maatregelen nemen die uitval en arbeidsongeschiktheid verminderen of voorkomen. Aangetoond is dat een lage score op de vragenlijst een verhoogd risico geeft op verminderde inzetbaarheid in de toekomst.

Om de toepassing van de WAI succesvol te maken, is het essentieel dat duurzame inzetbaarheid hoog op de bestuurlijke agenda van je organisatie komt of staat. De betrouwbaarheid van de WAI is wetenschappelijk gevalideerd en heeft zijn nut ruimschoots bewezen.

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Duurzaam
@work 

Naast inzicht in de duurzame inzetbaarheid van je werknemers, krijg je concreet en praktisch advies over de verbetermogelijkheden binnen je organisatie. 

Persoonlijke effectiviteit 

Een assessment brengt diverse aspecten van persoonlijk gedrag van je werknemer in kaart.