Duurzame inzetbaarheid: werkgever verwacht actieve rol van werknemer

Publicatiedatum: 06 augustus 2013 08:50
Duurzame inzetbaarheid is een hot topic. Meer dan 40% van de HR managers stelt zelfs dat hun opleidingsbeleid in het teken zal staan van dit thema. Maar is dat werkelijk zo? Onderzoek wijst uit dat slechts 27% van de bedrijven bereid is hier daadwerkelijk geld in te investeren. Vooral de werknemer zélf moet de verantwoordelijkheid nemen. Een gericht beleid op ouderen of laagopgeleiden in loopbaanontwikkeling blijft ook uit. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van CINOP Advies bij meer dan 400 grote bedrijven in Nederland.

Wel op agenda maar geen geld

Duurzame inzetbaarheid staat symbool voor een goed functionerende, gezonde en vitale arbeidsmarkt. Bij 68% van onderzochte organisaties staat het thema de komende 2 jaar hoog op de agenda. Als gevraagd wordt naar het geld dat daaraan besteed worden verandert het plaatje Slechts 28% trekt hier meer dan een vijfde van het totale HR- en opleidingsbudget voor uit. ‘Kennelijk is er een verschil tussen het belang dat HR managers hechten aan duurzame inzetbaarheid en hoe ze dit financieel vertalen’, aldus Marja van den Dungen van CINOP Advies.

Korte termijn opleidingsdenken

De term duurzame inzetbaarheid blijkt allesbehalve eenduidig. HR managers vinden het lastig om concrete doelen te benoemen voor duurzame inzetbaarheid. De meest genoemde doelen blijven steken op het langer kunnen doorwerken van medewerkers (25%) en het verhogen van de productiviteit van personeel (17%). Van den Dungen: ‘Goede voorbeelden daargelaten, laat het onderzoek zien dat HR managers de voorkeur geven aan korte termijn opleidingsdenken en weinig bezig zijn met (loopbaan)ontwikkeling’.

Werknemers meer verantwoordelijk

Doorgevraagd naar wie verantwoordelijk is voor duurzame inzetbaarheid, slaat de balans om naar de werknemerskant: 30% van de HR managers vindt expliciet dat de medewerker helemaal zelf verantwoordelijk is voor de eigen loopbaan en ontwikkeling. Slechts 3% geeft aan dat de verantwoordelijkheid geheel ligt aan de zijde van de werkgever.

Pro-actieve houding verwacht

In de perceptie van veel HR professionals moet de werknemer zijn competenties op peil houden en zelf zorgen voor een passend opleidingsplan en hierover met zijn leidinggevende communiceren. Voor 31% is zelf initiatief nemen een absolute vereiste om in aanmerking te komen voor een opleiding. Als dat niet gebeurt lijkt de verantwoordelijkheid van de werkgever eigenlijk veelal op te houden.

Doelgroepenbeleid blijft uit

Van strategisch opleidingsbeleid dat rekening houdt met de verschillende doelgroepen of leeftijdsgroepen is weinig sprake. Als het gaat om loopbaanontwikkeling geeft de helft van de HR managers aan geen extra aandacht te geven aan speciale doelgroepen binnen het bedrijf. Eén op de acht weet niet of er een doelgroepenbeleid gevoerd wordt. Amper één op de tien is bezig met het stimuleren van specifieke personeelscategorieën in hun ontwikkeling: laagopgeleiden (11%) en ouderen (9%).

Onderzoek

Bovenstaande resultaten komen voort uit het jaarlijkse NIDAP onderzoek (jaargang 21) over de bestedingen aan bedrijfsopleidingen en –trainingen in Nederland. Respondenten zijn HR- en opleidingsmanagers van organisaties met 100 of meer werknemers, verdeeld over alle sectoren. In vorige jaren zijn in opdracht van CINOP Advies vragen gesteld over EVC en Leven Lang Leren. In 2013 was het onderwerp duurzame inzetbaarheid. In totaal zijn antwoorden verkregen van 430 HR en opleidingsmanagers. De resultaten worden geflankeerd door 30 diepte interviews met HR managers uit de doelgroep.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Bron: CINOP

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee