Je hebt een RI&E, en dan?

Publicatiedatum: 02 juni 2016 17:05
Welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s in jouw organisatie spelen, heb je uitgewerkt in een RI&E, een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. In de praktijk komen daar altijd aandachtspunten uit: een hoge werkdruk bijvoorbeeld of gevaarlijke stoffen waar mensen aan worden blootgesteld. De RI&E is dan ook geen doel op zich, het dient juist als startpunt om risico’s in je organisatie terug te dringen. Hoe pak je dat aan?

verandering 2“Een RI&E heeft een vaste opbouw”, vertelt Louis de Jong, senior adviseur arbeidshygiëne en veiligheid bij Arbo Unie. “Ten eerste breng je je veiligheids- en gezondheidsbeleid in kaart: beschik je over alle documenten waarvan de overheid vindt dat je die moet hebben? Vervolgens kijk je naar de werkplekken en de arbeidsomstandigheden. Welke risico’s treden daar op? En hoe is bijvoorbeeld de bedrijfshulpverlening geregeld? En ten slotte onderzoek je de psychosociale belasting van je medewerkers: ervaren ze een hoge werkdruk? Kunnen ze te maken krijgen met agressie? Heb je dat allemaal in beeld, dan kun je de risico’s terugdringen. Daarbij is het de uitdaging om je organisatie zo in te richten dat er structureel aandacht is voor veiligheid en gezondheid, bijvoorbeeld in het werkoverleg.”

Verankering van veiligheid en gezondheid

Sinds 1994 is de RI&E, inclusief een plan van aanpak, verplicht voor alle werkgevers. Maar hoe zorg je dat de RI&E niet ophoudt bij het vaststellen van knelpunten en een lijst aanbevelingen? Dat er daadwerkelijk iets gebeurt om risico’s te verkleinen en de kwaliteit van de processen te verbeteren? Louis: “Wij helpen organisaties om prioriteiten te stellen en te komen tot een uitvoerbaar plan van aanpak, met effectieve en betaalbare oplossingen. Daarnaast maken we werk van veiligheidsbewustzijn in de hele organisatie. Die verankering moet van binnenuit komen. Blijvende aandacht voor gezondheid en veiligheid is geen kostenpost, het kan juist veel opleveren. Reken maar uit wat het kost als je verzuim stijgt door achterblijvend beleid. Of erger nog, als er ongevallen van komen. Als je de RI&E op de juiste manier inzet, met een helder doel en een bijpassende aanpak, is het de investering dubbel en dwars waard. Dan draagt dit instrument bij aan kwaliteitsverbetering, een hogere productiviteit en zelfs een beter imago.”

Meer weten?

Heb je vragen voor Louis de Jong over de verankering van veiligheid en gezondheid in je organisatie? Neem dan contact met hem op via of 06 5250 2054.

Doe de RI&E test

Heb jij voor jouw organisatie alle risico’s en knelpunten duidelijk in kaart? En minstens zo belangrijk, benut je alle verbeterkansen? Doe de RI&E test en ontdek hoe jouw organisatie ervoor staat. 

Haal meer uit je RI&E

Meer informatie over RI&E en wat dit kan betekenen voor jouw organisatie.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee