Onveilige machines bestaan niet meer

Publicatiedatum: 28 februari 2014 08:45

Met het CE-teken op een machine weet je dat die helemaal veilig is. Toch? Helaas is de praktijk weerbarstiger. Er gebeuren nog regelmatig ernstige ongelukken, waarbij  je je als werkgever achteraf realiseert dat de machine niet veilig was, ondanks het CE-teken. Wat kun je daar tegen doen?

Veiligheidseisen
Met een CE-teken op een machine verklaart de fabrikant of importeur dat de machine voldoet aan de veiligheidseisen, zoals die binnen de EU gelden. Desondanks kunnen ze tot onduidelijkheden leiden: de eisen kun je vaak op meerdere manier uitleggen, vooral doordat ze algemeen zijn geformuleerd. Het komt voor dat de afscherming van gevaarlijke delen niet geheel volgens de eisen is aangebracht of een noodstop zit te ver verwijderd van de bedienplek. Teksten op machines zijn niet altijd (ook) in het Nederlands of de gebruikershandleiding is ontbreekt.

Bovendien staan in de gebruikershandleiding nogal eens zaken waarvan de gebruiker zich onvoldoende bewust is en zich er daardoor niet goed aan houdt. Of erger: zich er niet goed aan kan houden omdat dat extra kosten met zich mee brengt. Bijvoorbeeld  voor een goede afzuiging van stof.

Goede voorbereiding
Hoe kun je dit soort zaken voorkomen? Natuurlijk door zelf gewoon heel goed op te letten. Bijvoorbeeld door de gebruikerhandleiding voor aanschaf kritisch door te nemen. Misschien blijkt dan wel dat de machine niet geschikt is voor het beoogde gebruik. En door de machine zelf kritisch te bekijken: zijn er gevaarlijke plaatsen of kun je de noodstop niet goed bereiken. Let ook op de garantiebepalingen: als later blijkt dat de machine niet veilig is, dan is de leverancier aansprakelijk.

Vraag advies
Toch is niet altijd duidelijk waar je allemaal op moet letten. Dan is het inschakelen van een Veiligheidskundige zinvol, om die voor aanschaf de machine te laten beoordelen. Als die één knelpunt weet te voorkomen, en hierdoor een ongeval of incident,  zijn de adviesuren weer ruimschoots terug verdiend.

Meer weten?
Neem contact op met Paul Beumer, via paul.beumer@arbounie.nl of bel 06 52 50 11 93

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee