Preventie loont voor alle leeftijden

Publicatiedatum: 16 april 2015 09:08
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft op 14 april het advies ‘Doorwerken en gezondheid’ overhandigd aan de ministeries van SZW en VWS. OVAL was betrokken in de expertgroep van het onderzoek en bij de aanbieding van het rapport heeft Wim Schimmel, CEO van Arbo Unie en bestuurslid van OVAL in een kort referaat een reactie namens de branche gegeven op het rapport.

OVAL ondersteunt het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) dat pleit voor meer preventie. Zij doet aanvullende suggesties voor een preventieve aanpak, een sterkere relatie tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg en betere toegang voor zzp’ers en flexwerkers.

Optimaal Werken vanuit een loopbaanperspectief
Langer doorwerken wordt in het adviesrapport benaderd vanuit een levensloopperspectief. OVAL onderschrijft dat gezondheid, vitaliteit en ook de context gedurende het werkend leven veranderen. Zorg voor kinderen of mantelzorg kunnen bijvoorbeeld een bepaalde periode in het leven extra druk opleveren. Juist met gerichte dienstverlening kan daar goed op worden aangesloten. En we zijn er voorstander van om duurzame inzetbaarheid ook vanuit een loopbaanperspectief in te vullen. Het moet bij duurzame inzetbaarheid niet uitsluitend over ouderen gaan, maar juist over het bevorderen van de inzetbaarheid gedurende de gehele loopbaan. Dan wordt langer doorwerken ook meer vanzelfsprekend en niet alleen een issue voor 55 of 60 plussers.


Preventie vanaf de start en de inzetbaarheidscan
Het onderzoek van de Raad haalt aan de effectiviteit van preventie afneemt naarmate mensen ouder worden. Dit onderstreept het pleidooi voor aandacht voor preventie gedurende de gehele loopbaan en ook het startmoment, namelijk aan het begin van de loopbaan. Iets wat daar perfect op aansluit is het idee om werknemers eens in de paar jaar recht te geven op een eigen inzetbaarheidscan voorzien van een inzetbaarheidsbudget. Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan duurzame inzetbaarheid vanuit de eigen regie van de werkenden. Die in onze veranderende samenleving steeds meer regisseur is van zijn eigen inzetbaarheid.

Bedrijfsgezondheidszorg voor iedereen
Andere arbeidsverhoudingen, toename zzp’ers en flexibele arbeidsrelaties, vragen om andere vormen van arbeidsgerelateerde zorg. Waarbij werkenden zelf het initiatief moeten kunnen nemen om preventieve hulp in te roepen. Hier kan het arbeidsomstandighedenspreekuur een rol vervullen net als een online videoconsult met bijvoorbeeld een bedrijfsarts.

Chronische aandoeningen
Het advies onderbouwt helder dat chronische aandoeningen met het stijgen van de leeftijd een grotere impact hebben op de gezondheid en het verzuim van werkenden. Er is ook aandacht voor het feit dat werk juist bevorderend kan zijn voor het herstel en het gevoel van waardering en welbevinden (‘werk als medicijn’). Een standpunt waarin velen met chronische aandoeningen zich zullen herkennen.

Focus op participatie in de reguliere zorg
De kennis en aandacht in de reguliere zorg voor de factor werk kan zeker worden verbeterd. Vanuit de bedrijfsgezondheidszorg staan we ervoor open om het contact met de reguliere zorg te intensiveren en ondersteunen het pleidooi om meer aandacht aan participatie te besteden in de opleiding voor basisartsen. Ook pleiten we in het actieprogramma van OVAL voor een register van bedrijfsartsen zodat professionals uit de reguliere en bedrijfsgezondheidszorg elkaar makkelijker kunnen vinden.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee