Statement OVAL nav publicatie CBP

Publicatiedatum: 18 juli 2013 11:45
Voor OVAL en de bij haar aangesloten dienstverleners zijn kwaliteit, en in het bijzonder privacy, zeer belangrijke onderwerpen. In dat licht heeft OVAL verontrust kennis genomen van de publicatie van het CBP over het feit dat bij twee bedrijven, een verzuimbedrijf en een arbodienst, niet correct is omgegaan met medische gegevens over zieke werknemers. Privacy van de werknemer en het zorgvuldig omgaan met medische gegevens is een groot goed, waarop strikte wet- en regelgeving moet worden nageleefd. Het is dan ook goed dat het CBP hier onderzoek naar doet.

Werkgever en werknemer zijn bij verzuim aan zet om te zorgen dat het werk zo snel en verantwoord mogelijk kan worden hervat. Het is daarbij van essentieel belang dat de werkgever het verzuimbeleid conform de wet- en regelgeving vormgeeft. Als een werknemer verzuimt, is goede communicatie tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts van belang. Of er nu sprake is van medische of andere oorzaken van verzuim, het is belangrijk dat er zorgvuldig - conform wet- en regelgeving - met gegevens word omgegaan.
 
Wij merken vanuit de praktijk dat hierover vragen leven bij werkgevers en werknemers. Daarom hebben OVAL en de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, NVAB, recent een folder over hoe om te gaan met medische gegevens tijdens ziekte en re-integratie uitgebracht. Deze folder is gebaseerd op een uitgebreide leidraad van de wet- en regelgeving over privacy van medische gegevens. Hiermee levert OVAL een bijdrage aan een heldere communicatie tussen werkgever, werknemer en arbodienstverlener en het voorkomen van fouten ten aanzien van de uitwisseling van medische gegevens.
 
Deze constatering van het CBP onderstreept wederom het belang van dit onderwerp.
 
Bron: OVAL

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee