weer aan de slag

Elke dag gaan miljoenen Nederlanders aan het werk. Voor de meesten is werk een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Met hun collega’s brengen ze vaak meer tijd door dan met hun familie of vrienden. Toch kan het gebeuren dat ze, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen werken. Logisch dat ze dan weer zo snel mogelijk aan de slag willen.

Plegt-Vos Bouwgroep

Verzuim- management

Een groot deel van de werkenden met psychische klachten kan worden geholpen door mentaal weerbaarder te worden. Door te laten zien dat stress ontstaat uit de manier waarop je omgaat met lastige situaties en veranderingen. Door andere manieren, andere coping-strategieën aan te leren, voelen zij zich mentaal sterker en veerkrachtiger. Dat is de focus van verzuimmanagement. Hierna een greep uit ons aanbod:

 

Mental Coaching

Mental coaching van medewerkers die zijn uitgevallen en/of klachten hebben, is er zowel voor problemen die voortvloeien uit de werksituatie als uit de privésituatie. De meerwaarde van de mental coach is het activeren van de medewerker met als doel de motivatie en inzetbaarheid te vergroten. De mental coach zoekt hierbij een nauwe samenwerking met de leidinggevende en de bedrijfsarts.

eHealth: gecombineerde hulp

Uit onderzoek blijkt dat een combinatie van een online behandelingscursus en face to face gesprekken met een psycholoog zeer effectief is. Dit unieke programma van Arbo Unie bestaat uit een aantal consulten met een psycholoog aangevuld met een eHealthprogramma, ontwikkeld door het Trimbos instituut. Er is bovendien aandacht voor terugvalpreventie. De bedrijfsarts krijgt een uitgebreide inhoudelijke rapportage en de werkgever ontvangt een rapportage over het proces. Daarnaast is er minimaal één keer contact met de leidinggevende, eventueel samen met de werknemer.

Specialistische re-integratie

Medewerkers die langdurig fysieke en psychische klachten ervaren hebben baat bij medisch specialistische re-integratie programma’s. Het gaat dan met name om klachten waarvoor geen medisch aantoonbare oorzaak is gevonden of klachten die overwegend psychosomatisch van aard zijn. Met een multidisciplinair behandelplan krijgt de medewerker inzicht en leert beter omgaan met de klachten. Hiermee krijgt de medewerker de regie weer terug over zijn eigen (mentale) vitaliteit.

Direct aan de slag?

Neem contact op met Teunie Louman via (088) 2726150.

 

Regie op Inzetbaarheid

Banner Regie op inzetbaarheid Samen

Arbo Unie biedt oplossingen voor de aanpak van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid, die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.

Klik hier om de verzuimoplossingen te bekijken. Wil je een vrijblijvend advies? Stuur dan deze aanvraag direct in. Wij gaan graag met je aan de slag.

 

In.zicht

banner inzicht 224

 


Op een nieuwe manier met
verzuim omgaan.

Lees meer

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee