Ioniserende straling

In sommige branches, zoals in de gezondheidszorg en bij bepaalde industrieën, kunnen mensen worden blootgesteld aan ioniserende (radioactieve) straling. Bij het werken met ioniserende straling is extra alertheid geboden.

Natuurlijk of kunstmatig

Bepaalde bedrijven en dienstverleners werken met grondstoffen waar van nature isotopen of radioactieve elementen in zitten. De intensiteit van die natuurlijk ioniserende straling is veel lager dan de kunstmatige straling waarmee in de gezondheidszorg of industrie gewerkt wordt. Blootstelling aan een te hoge dosis ioniserende straling kan tot ernstige gezondheidsschade leiden. Er gelden dan ook strikte regels voor het werken met deze straling.

Risico op verhoogde blootstelling

In Nederland hebben ongeveer 50.000 werknemers te maken met ioniserende straling tijdens het werk. Bedrijven en dienstverleners die met straling werken, hebben hiervoor een vergunning nodig. Ook moeten zij de werkplekken zo inrichten dat het risico op schadelijke straling tot een minimum wordt beperkt. In hun Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden de blootstelling aan radioactieve straling beoordeeld en de verwerkingsprocessen in kaart gebracht. Als de vorm en omvang van het risico onvoldoende inzichtelijk is, kan het niet worden opgenomen in de RI&E.  In die gevallen kan de situatie ontstaan dat medewerkers een te hoge blootstelling aan ioniserende straling hebben.

Stralingsdeskundige

Een stralingsdeskundige van de Arbo Unie inventariseert de mate van blootstelling aan ioniserende straling en brengt de risico’s in kaart. Op basis van deze analyse geeft hij advies en implementeert samen met de leidinggevende passende maatregelen om de risico’s te beheersen en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Daarnaast geeft de stralingsdeskundige leidinggevende en medewerkers voorlichting over de risico’s van blootstelling aan ioniserende straling. Hij stelt in nauw overleg met de leidinggevende werkvoorschriften op om de veiligheidscultuur te bevorderen.

Direct een prijs opvragen?

Gezonde en fitte werknemers zijn langer inzetbaar en presteren beter.

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Gevaarlijke stoffen

Bepaalde chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor mensen. Hanteer de regels om je werknemers te beschermen.

Elektro-magnetische- straling

We helpen je bij het in kaart brengen van elektromagnetische velden om zo de veiligheid te verhogen.

Blootstelling aan geluid

Je werknemers kunnen te maken krijgen met een (langdurig) te hoog geluidsniveau. We helpen je om de risico’s op lawaai-slechthorendheid inzichtelijk te maken en te minimaliseren.