Gevaarlijke stoffen

Als jouw medewerkers bij de uitoefening van hun beroep te maken hebben met gevaarlijke stoffen, ben je als werkgever extra alert op hun veiligheid. Arbo Unie helpt je de risico’s in kaart te brengen en te beperken.

Bescherming tegen gevaren

Bepaalde stoffen kunnen schadelijk zijn voor mensen, bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of kankerverwekkend zijn. Wie werkt met deze gevaarlijke stoffen, moet zichzelf en anderen beschermen tegen de gevaren daarvan. Er zijn daarom regels voor bedrijven die gevaarlijke stoffen gebruiken, vervoeren en opslaan. Daarnaast zijn er regels die medewerkers beschermen tegen gevaarlijke stoffen als asbest of zuren.

Risico’s in kaart

Als werkgever/leidinggevende heb je vanzelfsprekend een belangrijke rol in die bescherming van medewerkers. In de eerste plaats moet je goed in kaart brengen welke risico’s er in de organisatie zijn. Ook zorg je voor voorlichting aan je medewerkers en geef je hen voldoende beschermende middelen (bijvoorbeeld maskers of beschermende kleding).

Vanuit onze unieke combinatie van toxicologische, arbeidshygiënische en medische kennis is Arbo Unie een specialist op het gebied van omgang met gevaarlijke stoffen. Al tientallen jaren ondersteunen wij bedrijven bij het in kaart brengen en beperken van de risico’s die het werken met gevaarlijke stoffen met zich meebrengen.

Wettelijke aanpak

De analyse van de situatie binnen je organisatie voeren wij uit op basis van de methodiek van het arbozorgsysteem. We leveren een overzichtelijke weergave van maatregelen en voorzieningen die voldoen aan de wettelijke aanpak REACH (Registratie Evaluatie Autorisatie van Chemische stoffen). Dit ondersteunen wij door het gebruik van videobeelden die de blootstelling aan chemische stoffen visualiseren (PIMEX). Vervolgens zorgen we er samen voor dat de verbeteringen uit de analyse ook echt worden doorgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen en uitvoeren van een rampenbestrijdingsplan, veilige werk- en productiemethoden en beoordeling van en beheersmaatregelen over blootstelling aan nanodeeltjes.

Een volgende belangrijke stap is de inrichting en uitvoering van het communicatiebeleid rondom gevaarlijke stoffen. Onderdeel daarvan het zijn de ‘arbo-informatiebladen’. Deze infobladen geven je medewerkers correcte en begrijpelijke informatie en bieden handvatten voor het beperken van de risico’s bij de omgang met gevaarlijke stoffen.

Direct een prijs opvragen?

Gezonde en fitte werknemers zijn langer inzetbaar en presteren beter.

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Ioniserende straling

Bepaalde organisaties werken met grondstoffen waar van nature isotopen of radioactieve elementen in zitten. Voorkom dat het gebruik tot ernstige gezondheidsschade leidt. 

Blootstelling aan geluid

Je werknemers kunnen te maken krijgen met een (langdurig) te hoog geluidsniveau. We helpen je om de risico’s op lawaai-slechthorendheid inzichtelijk te maken en te minimaliseren.

Ongevallenbeleid en onderzoek

Met behulp van de Tripod-analyse is het mogelijk om de oorzaken van incidenten en ongevallen in kaart te brengen.