1. Werkdruk en toch fluitend naar je werk gaan

Werkdruk en toch fluitend naar je werk gaan

Een sporter moet druk ervaren om een topprestatie neer te zetten. Op het werk is dat niet anders: onder druk komen ook daar mooie prestaties tot stand. Er is dan ook niks mis met werkdruk. Maar doe je een te hoog beroep op je medewerkers, dan slaat werkdruk om in stress en gaan de prestaties, de productiviteit en de gezondheid daaronder lijden. Het is de kunst om de balans te vinden. Tussen lekker druk en té druk. En tussen inspannen en ontspannen. Maak daar werk van.

Ongeveer een op de drie werknemers in Nederland heeft last van werkdruk. Uit onderzoek blijkt ook dat 44 procent van de werkgevers werkdruk ziet als het belangrijkste gezondheidsrisico voor hun medewerkers. Als A&O-adviseur bij Arbo Unie ondersteunt Eduard van Mook regelmatig organisaties die de werkdruk op een gezond niveau willen houden of brengen. “Waar medewerkers een hoge werkdruk ervaren, zijn de werkgevers zich daar vrijwel altijd van bewust”, vertelt hij. “Ze vangen zelf die signalen op of ontvangen die via de OR. Het komt ook in een RI&E naar boven, of via een medewerkertevredenheidsonderzoek. En er is altijd iets aan te doen.”

Einde aan verspilling

Als de taakeisen te hoog zijn voor de beschikbare tijd en middelen, gaat de werkdrukbalans naar de verkeerde kant overhellen. “Het begint er al mee hoe je het werk georganiseerd en verdeeld hebt”, zegt Eduard. “Keuzes die bedrijven hierin maken, zijn vaak economisch gedreven. Soms blijft het menselijke aspect daarbij achter. Dan ligt er te veel op de borden. Of juist te weinig, bijvoorbeeld als taken geautomatiseerd worden en er voor de mensen die deze taken voorheen uitvoerden, een uitgekleed pakket overblijft. Mijn collega’s en ik zijn geschoold in Lean: een manier van werken waarbij alles en iedereen zich richt op het creëren van waarde. Elke vorm van verspilling, of het nu van tijd, geld, ruimte of talent is, wordt uitgebannen. Hierin adviseren we ook werkgevers, die daardoor de taken van medewerkers kunnen verlichten, en beter kunnen afstemmen op hun talenten.”

Van werkdruk naar gezonde spanning

Ook op andere manieren kan Arbo Unie bijdragen aan een gezondere werkdruk. Bijvoorbeeld door leidinggevenden te leren stresssignalen te herkennen en teams en medewerkers te trainen in mentale veerkracht. “De uitkomst waar we naar streven is dat de ervaring van te hoge werkdruk plaatsmaakt voor gezonde spanning, waarbij voldoende ruimte is voor ontspanning. We weten dat mensen lekker in hun vel zitten als ze hun kennis en kunde kunnen inzetten en ontwikkelen, waardering krijgen van klanten en leidinggevenden, als ze verbinding ervaren met hun team en organisatie en het gevoel hebben dat ze zelfstandig kunnen werken met voldoende regelmogelijkheden. Onder die omstandigheden komen medewerkers en organisaties tot bloei. Zonder stress.”

Meer weten?

Heb je vragen voor Eduard van Mook over werkdruk? Neem dan contact met hem op via eduard.van.mook@arbounie.nl of 06 5250 0281.

Doe de RI&E test
Wat is een RI&E

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht