Richtlijnen Autoriteit Persoonsgegevens

Zorgvuldig omgaan met regels en richtlijnen voor het vastleggen en gebruiken van persoonlijke gegevens van werknemers, zoals verwoord in ons privacyreglement, staat bij Arbo Unie voorop. Het vertrouwen van werknemers en werkgevers is essentieel als het om onze dienstverlening gaat. 

Aanleiding

Het is in onze branche tot nu toe gangbaar dat werkgevers bij het aangaan van een contract met een arbodienst gegevens van alle werknemers (zieke en niet-zieke werknemers), met vermelding van het Burgerservicenummer (BSN), uitwisselen vanuit hun personeelssysteem. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2016 onze branche erop geattendeerd dat het op voorhand doorgeven van gegevens van werknemers die niet onder behandeling zijn, inclusief BSN en naw-gegevens, niet conform de privacywetgeving is.

Aanpassing werkwijze

Om die reden gaan we onze werkwijze voor het omgaan met persoonsgegevens per 1 januari 2018 aanpassen. Dit betekent dat we vanaf dat moment alleen nog de persoonsgegevens van werknemers verwerken wanneer zij een beroep doen op de dienstverlening van Arbo Unie. Daarnaast vervalt vanaf 1 januari 2018 ook de verwerking van het Burgerservicenummer (BSN), dat direct wordt doorgegeven bij de ziekmelding door de werkgever. De AP stelt namelijk dat het BSN pas mag worden vastgelegd zodra de werknemer voor het eerst bij de professional (bijvoorbeeld de bedrijfs- of keuringsarts) komt. 

Arbo Unie, andere branchegenoten en leveranciers van HR-systemen hebben de systemen de afgelopen periode hierop voorbereid zodat we vanaf 1 januari 2018 uitsluitend de toegestane informatie kunnen verwerken. Alle overige gegevens die na die datum onbedoeld worden aangeboden, houden we tegen en verwerken we niet in onze administratie. Dat betekent dat wanneer u eventueel meer tijd nodig hebt om uw werkwijze aan te passen, we een geleidelijke overgang voor u mogelijk hebben gemaakt.
 

Vragen?

Voor vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met uw accountverantwoordelijke bij Arbo Unie. We staan u graag te woord. 

Lees de meest gestelde vragen en antwoorden