gekeurd aan de slag

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Je wilt daarom regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat hun werk van hen vraagt.

Keuringen en periodieke medische onderzoeken hebben een tweeledig doel; het brengt de gezondheid van medewerkers in kaart én het op tijd signaleren van gezondheidsrisico's.

Arbo Unie helpt je met (beroeps)keuringen en preventief onderzoek te voldoen aan je verplichtingen. Je houdt zicht op de arbeidsrisico's en kunt de inzetbaarheid van je mensen optimaliseren.

Burgers’ Zoo Arnhem

Medische keuring schadelijke stoffen

Binnen enkele beroepsgroepen worden medewerkers blootgesteld aan schadelijke stoffen. Een dergelijke omgeving in combinatie met fysiek zwaar werk vergen veel van de medewerker. Het goed functioneren van bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten is essentieel.

Om de gezondheid van deze medewerkers te waarborgen bieden wij de specifieke keuring blootstelling aan schadelijke stoffen. De keuring signaleert gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen, de arts adviseert en geeft handvatten om met de eventuele risico’s aan de slag te gaan.

In principe wordt bij de aanstelling van de medewerker een 0-meting uitgevoerd en wordt de medische geschiktheid voor de functie gemeten. In de daaropvolgende keuringen wordt onderzocht of de gezondheid is veranderd ten opzichte van de 0-meting en of de medische geschiktheid nog steeds in orde is. Naast het uitvoeren van de keuring krijgt de medewerker advies hoe gezondheids- en veiligheidsrisico’s te beperken.

Afgestemd op specifieke werkzaamheden

We bieden deze keuring in 4 variaties passend bij de specifieke risico’s. Het onderzoek bestaat naast een 0-meting uit een onderzoek naar het goed functioneren van het bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten een belangrijke voorwaarde. Als onderdeel van deze keuringen voeren we daarom een inspanningstest uit. Als de medewerker de keuring goed heeft doorstaan, wordt een verklaring voor een jaar afgegeven.

Keuringen voor het werken met asbest

Tijdens het onderzoek onderzoeken we of er schade is ontstaan door blootstelling aan asbest. Afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt de waakzaamheid en de lichamelijke belastbaarheid bepaald. Er zijn twee categorieën keuringen voor het werken met asbest, de asbestkeuring en de asbestkeuring met ademlucht.

Keuringen voor het werken met ademlucht

Bij de ademluchtkeuring wordt de medische geschiktheid van de medewerker voor de functie beoordeeld. De medische functie-eisen zijn gesteld om veiligheidsrisico's en gezondheidsgevaar van de medewerkers en/of derden te voorkomen. Arbo Unie biedt twee ademluchtkeuringen, de ademluchtkeuring en de ademluchtluchtkeuring zwaar fysiek werk.

Keuringen voor het werken in de bodemsanering

Wanneer een werknemer voor het eerst gaat werken in verontreinigde grond is een bodemsaneringskeuring verplicht. Er wordt bij het onderzoek nagegaan of er schade is ontstaan door blootstelling aan giftige stoffen. Afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt de waakzaamheid en de lichamelijke belastbaarheid bepaald. Arbo Unie voert de keuringen uit volgens de voorschriften uit de CROW-132:

  • Bodemsanering categorie A: geen gebruik van adembescherming
  • Bodemsanering categorie B: gebruik van buitenluchtafhankelijke adembescherming, zoals een volgelaatsmasker
  • Bodemsanering categorie C: gebruik van buitenluchtonafhankelijke adembescherming, zoals ademlucht of leeflucht.

Keuringen voor het werken in de chemie

Er wordt bij het onderzoek nagegaan of er schade is ontstaan door blootstelling aan giftige stoffen. Ook wordt bepaald of de ontgiftingsfunctie van lever en nieren goed is. Afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt de waakzaamheid en de lichamelijke belastbaarheid bepaald en zijn er drie categorieën chemiekeuringen, chemie keuring, chemie buitenluchtafhankelijke adembescherming, chemie buitenluchtonafhankelijke adembescherming.

Zo kan iedereen gekeurd aan de slag.

Keuring voor particulieren

Maak direct een afspraak voor een rijbewijs-, duikers-, brandweer-, bodemsaneringskeuring of vaccinatie.


Meer informatie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee