Arbeidsongeschiktheid door slecht leiderschap

Publicatiedatum: 21 mei 2015 08:58
Slechte leiding, een hoge werkdruk en baanonzekerheid leiden tot psychische problemen en uiteindelijk tot arbeidsongeschiktheid. Met name jonge medewerkers zijn de dupe. Voor het eerst is de hoofdoorzaak van arbeidsongeschiktheid verschoven van fysieke problemen naar psychische problemen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat er in januari 823.000 arbeidsongeschikten waren. Ruim 415.000 kampten met een psychische aandoening of een gedragsstoornis. In die leeftijdsgroep tot 25 jaar zijn er 72.000 arbeidsongeschikten. Maar liefst 61.000 daarvan kampt met stress en andere psychische kwalen. Pas vanaf de categorie 45 tot 55 jaar zit het grootste deel van de arbeidsongeschikten vanwege fysieke problemen thuis.
Volgens de inspectie SZW is de verschuiving van fysieke klachten naar psychische problemen te wijten aan slechte leiding van werkgevers, een steeds toenemende werkdruk en baanonzekerheid als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Bron: Rendement

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee