arbounienlwerkgeverveiligheidfysiekeveiligheidrisicoinventarisatieenevaluatie 1440x420

Met wie neem je contact op

  1. ECTS Team

ECTS Team

Onderstaand vind je alle collega's die zich inzetten voor het ECTS. Je kunt ze bereiken via onderstaande gegevens.

Advies nodig?

Mail ons! 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail

Het team

Frits van Rooy 420x420px

Frits van 
Rooy 

Bedrijfsarts / toxicoloog

06 5250 2391
frits.van.rooy@arbounie.nl

is werkzaam als bedrijfsarts/toxicoloog bij de Radboudumc polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie te Nijmegen. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek bij het IRAS naar vraagstukken met betrekking tot arbeidsgerelateerde longaandoeningen. Hij is lid van Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) en vanaf 2016 lid van de Gezondheidsraad (www.gr.nl ).

Petra Beurskens 420x420px

Petra 
Beurskens 

Senior arbeidshygiënist

06 5250 2331
petra.beurskens@arbounie.nl

is werkzaam als senior arbeidshygienist bij Arbo Unie en heeft een ruime ervaring opgebouwd in verschillende bedrijfstakken zoals de industrie en zorg. Heeft als projectleider van grote projecten ruime ervaring opgedaan en is gespecialiseerd in risico communicatie. Zij geldt hierbij als de specialist op het gebied van PIMEX.

Andre Winkes 420x420px

Andre 
Winkes 

Gecertificeerd arbeidshygiënist

06 5250 1519
andre.winkes@arbounie.nl

heeft als senior arbeidshygiënist een zeer ruime ervaring binnen verschillende branches. Hij staat bekend om zijn pragmatische aanpak. Hij richt zich met name op risico communicatie tools zoals de Arbo-toolkit. Daarnaast is hij betrokken bij projecten rondom Stoffenmanager en Pimex.

ECTS-Rimke-Kerkhoff-420x420px

Rimke 
Kerkhoff 

Gecertificeerd arbeidshygiënist

06 5250 2038
rimke.kerkhoff@arbounie.nl

heeft als arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige ruim 20 jaar ervaring in vrijwel alle branches. Naast de reguliere werkzaamheden, is zij betrokken bij project in de bouw. Het meest recente project betreft dieselmotoremissies. Zij heeft verder ruime ervaring met biologische monitoring, gevaarlijke stoffen binnen het PAGO en de RI&E gevaarlijke stoffen.

Teus Brand 420x420px

Teus Brand  

Bedrijfsarts Specialisatie: Reproductie en Arbeid

06 5250 1183
teus.brand@arbounie.nl

is bedrijfsarts bij Arbo Unie en is al jaren werkzaam binnen de chemische industrie. Hij heeft ervaring met vragen over blootstelling aan chemische stoffen, preventief medisch onderzoek, biologische monitoring en preventie. Daarnaast werkt hij in het AMC en waar hij, onder andere expertises uitvoert op het gebied van chemische blootstelling en gezondheidsklachten.

Juan Bouwmans 420x420px

Juan
Bouwmans

Bedrijfsarts/ Infectieziekten  

06 5250 2283
juan.bouwmans@arbounie.nl

is een gedreven en ervaren bedrijfsarts die naast het normale werk voor diverse klanten gespecialiseerd is in advisering ten aanzien van biologische agentia. Denk dan bijvoorbeeld aan infectieziekten op of door het werk, wat zijn de risico’s voor de werknemer, de collega’s en eventuele anderen en hoe kunnen deze het best worden aangepakt en wanneer kunnen welke beroepsvaccinaties ingezet worden.

Swanette Jukema 420x420px

Swanette 
Jukema 

Bedrijfsarts

06 5250 2015
swanette.jukema@arbounie.nl

is bedrijfsarts bij Arbo Unie en werkzaam binnen de chemische industrie. Zij heeft ervaring met vragen over blootstelling aan chemische stoffen, preventief medisch onderzoek, biologische monitoring en preventie. Zij heeft jarenlange ervaring in de monitoring en aanpak van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK). Vanuit haar managementervaring en MBA opleiding kan zij bedrijven ook goed adviseren over hun gevaarlijke stoffen beleid en wat dat kan betekenen in de gezondheidsbewaking van hun medewerkers.

ECTS-Pim-Duis-420x420px

Pim 
Duis 

Arbeidshygiënist

06 5250 1483
pim.duis@arbounie.nl

is werkzaam als arbeidshygiënist bij Arbo Unie en heeft ervaring in de chemische en farmaceutische industrie. Vanwege zijn biomedische opleiding en zijn dagelijkse praktische ervaring in het uitvoeren van risicobeoordelingen houdt hij zich bezig met een breed scala aan arbeidshygiënische vraagstukken.

ECTS-Reska-Kalter-420x420px

Reska 
Kalter 

Gecertificeerd arbeidshygiënist

06 5250 1499
reska.kalter@arbounie.nl

heeft als arbeidshygiënist meer dan 25 jaar ervaring binnen diverse bedrijven ten aanzien van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en andere mogelijke risico’s op de werkplek. Haar stijl kenmerkt zicht als oplossingsgerichte en praktische advisering richting de bedrijven over de te nemen maatregelen. Gedurende de Corona pandemie is zij betrokken geweest bij coronaadviesklanten@arbounie.nl die in eerste instantie de collega’s maar later ook bedrijven adviseerde over corona gerelateerde zaken. Hierin was het haar uitdaging om zo snel mogelijk een goed, onderbouwd en bruikbaar advies op te stellen.