arbounienlwerkgeverveiligheidfysiekeveiligheidrisicoinventarisatieenevaluatie 1440x420

Met wie neem je contact op

  1. ECTS Team

ECTS Team

Onderstaand vind je alle collega's die zich inzetten voor het ECTS. Je kunt ze bereiken via onderstaande gegevens.

Advies nodig?

088 272 60 25

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail

Het team

Andrea Hiddinga 420x420px

Andrea 
Hiddinga 

Gecertificeerd arbeidshygiënist en Coördinator ECTS

06 5250 1039
andrea.hiddinga@arbounie.nl

als Arbeidshygiënist heeft ze veel onderzoek uitgevoerd naar het schatten van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  Andrea adviseert bedrijven over de omgang met gevaarlijke gassen in zeecontainers, risico’s van biologische agentia en Travel Risk Management. Andrea heeft veel internationale contacten. Zij fungeert als president van de IOHA in 2017/2018.

Frits van Rooy 420x420px

Frits van 
Rooy 

Bedrijfsarts / toxicoloog

06 5250 2391
frits.van.rooy@arbounie.nl

is werkzaam als bedrijfsarts/toxicoloog bij de Radboudumc polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie te Nijmegen. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek bij het IRAS (www.iras.uu.nl ) naar vraagstukken met betrekking tot arbeidsgerelateerde longaandoeningen. Hij is lid van Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) en vanaf 2016 lid van de Gezondheidsraad (www.gr.nl ).

Petra Beurskens 420x420px

Petra 
Beurskens 

Senior arbeidshygiënist

06 5250 2331
petra.beurskens@arbounie.nl

is werkzaam als senior arbeidshygienist bij Arbo Unie en heeft een ruime ervaring opgebouwd in verschillende bedrijfstakken zoals de industrie en zorg. Heeft als projectleider van grote projecten ruime ervaring opgedaan en is gespecialiseerd in risico communicatie. Zij geldt hierbij als de specialist op het gebied van PIMEX.

Andre Winkes 420x420px

Andre 
Winkes 

Gecertificeerd arbeidshygiënist

06 5250 1519
andre.winkes@arbounie.nl

heeft als senior arbeidshygiënist een zeer ruime ervaring binnen verschillende branches. Hij staat bekend om zijn pragmatische aanpak. Hij richt zich met name op risico communicatie tools zoals de Arbo-toolkit. Daarnaast is hij betrokken bij projecten rondom Stoffenmanager en Pimex.

Rimke Kerkhof 420x420px

Rimke 
Kerkhoff 

Gecertificeerd arbeidshygiënist

06 5250 2038
rimke.kerkhoff@arbounie.nl

heeft als arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige ruim 20 jaar ervaring in vrijwel alle branches. Naast de reguliere werkzaamheden, is zij betrokken bij project in de bouw. Het meest recente project betreft dieselmotoremissies. Zij heeft verder ervaring met biologische monitoring en houdt zich als vakgroepleider bezig met kwaliteit en multidisciplinaire samenwerking.

Kelly Caris 420x420px

Kelly 
Caris 

Arbeidshygiënist / toxicoloog 

06 3770 8947
kelly.caris@arbounie.nl

is werkzaam als arbeidshygiënist / toxicoloog bij Arbo Unie en het Expertise Centrum voor Toxische Stoffen. Naast de reguliere arbeidshygiënische werkzaamheden houdt zij zich bezig met biologische monitoring en het (multidisciplinair) onderzoeken van mogelijke relaties tussen blootstelling aan gevaarlijke stoffen en gezondheidsklachten.

Teus Brand 420x420px

Teus Brand  

Bedrijfsarts Specialisatie: Reproductie en Arbeid

06 5250 1183
teus.brand@arbounie.nl

is bedrijfsarts bij Arbo Unie en is al jaren werkzaam binnen de chemische industrie. Hij heeft ervaring met vragen over blootstelling aan chemische stoffen, preventief medisch onderzoek, biologische monitoring en preventie. Daarnaast werkt hij in het AMC en waar hij, onder andere expertises uitvoert op het gebied van chemische blootstelling en gezondheidsklachten.

Ingrid Oirbons

Ingrid 
Oirbons 

Gecertificeerd arbeidshygiënist

06 5250 0005
ingrid.oirbons@arbounie.nl

is werkzaam als gecertificeerd arbeidshygiënist bij Arbo Unie / DSM Nederland BV en heeft ruim 20 jaar praktijkervaring binnen de industrie. Ruime ervaring in beoordeling blootstelling aan stoffen door middel van metingen, schattingsmodellen en biologische monitoring, retrospectieve blootstellingsbeoordeling, begeleiden bij 4 Stappen Model Toezicht Stoffen (inspectie SZW), RI&E biologische agentia.

Laurie de Werdt 420x420px

Laurie 
De Werdt 

Arbeidshygiënist

06 5250 1622
laurie.de.werdt@arbounie.nl

is werkzaam als arbeidshygiënist bij Arbo Unie en sinds kort bij het Expertise Centrum voor Toxische Stoffen. Haar affiniteit met en interesse naar gevaarlijke stoffen heeft haar gebracht in Sri Lanka waar ze de blootstelling aan oplosmiddelen bij pompbedienden heeft gemeten. Daarnaast is Laurie betrokken bij projecten zoals PIMEX en geeft ze voorlichting over verschillende arbeidshygiënische vraagstukken.

Juan Bouwmans 420x420px

Juan
Bouwmans

Bedrijfsarts/ Infectieziekten  

06 5250 2283
juan.bouwmans@arbounie.nl

is een gedreven en ervaren bedrijfsarts die naast het normale werk voor diverse klanten gespecialiseerd is in advisering ten aanzien van biologische agentia. Denk dan bijvoorbeeld aan infectieziekten op of door het werk, wat zijn de risico’s voor de werknemer, de collega’s en eventuele anderen en hoe kunnen deze het best worden aangepakt en wanneer kunnen welke beroepsvaccinaties ingezet worden.

Steffanie de Wit 420x420px

Steffanie 
De Wit 

Gecertificeerd Arbeidshygiënist

06 5250 2430
steffanie.de.wit@arbounie.nl

is werkzaam als gecertificeerd arbeidshygiënist bij Arbo Unie en heeft ervaring met diverse bedrijfstakken zoals de chemische en farmaceutische industrie. Heeft vanuit de dagelijkse praktijk ruime ervaring met het uitvoeringen van risicobeoordelingen door middel van blootstellingsmodellen en -metingen evenals het adviseren op het gebied van preventie.

Swanette Jukema 420x420px

Swanette 
Jukema 

Bedrijfsarts

06 5250 2015
swanette.jukema@arbounie.nl

is bedrijfsarts bij Arbo Unie en werkzaam binnen de chemische industrie. Zij heeft ervaring met vragen over blootstelling aan chemische stoffen, preventief medisch onderzoek, biologische monitoring en preventie. Zij heeft jarenlange ervaring in de monitoring en aanpak van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK). Vanuit haar managementervaring en MBA opleiding kan zij bedrijven ook goed adviseren over hun gevaarlijke stoffen beleid en wat dat kan betekenen in de gezondheidsbewaking van hun medewerkers.