arbounienlwerkgeverveiligheidfysiekeveiligheidrisicoinventarisatieenevaluatie 1440x420

Welkom bij ECTS

ECTS

Het Expertise Centrum Toxische Stoffen (ECTS) is opgericht met het doel om organisaties en werknemers te adviseren over werken met gevaarlijke stoffen. Het ECTS heeft onder andere de Stoffenmanager en PIMEX ontwikkeld. Om een hoog kennisniveau te waarborgen, werkt het ECTS samen met universiteiten en kennisinstituten in binnen- en buitenland.

Ontmoet ons team

Advies nodig?

Mail ons! 

Vandaag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail

Je wilt medewerkers zo optimaal mogelijk beschermen tegen gevaarlijke stoffen tijdens het werken. 

Het vierstappen model van SZW, de Arbo catalogi en AI-bladen geven de werkgever houvast bij het beperken van de risico’s. 
Duidelijke werkinstructies en voorlichting geven de werknemer houvast bij het beperken van risico’s.

Meer over blootstellingsmetingen