Lees meer over Optimaal Werken

Wat vraagt het van je organisatie

Optimaal Werken is geen sausje dat je over een bedrijfsproces giet. Het is een visie op werk en inzetbaarheid, die in de genen van de organisatie gaat zitten en in alle beslissingen wordt meegenomen. Optimaal Werken gaat over hoe werkgevers, leidinggevenden en medewerkers samen zorg dragen voor: gezondheid, werkomstandigheden, betrokkenheid en continue ontwikkeling van competenties. Dat zijn de factoren die bepalend zijn voor de motivatie van 

werknemers en daarmee bijdragen aan het succes van de organisatie. Het optimaliseren van die verschillende inzetbaarheidsaspecten vraagt een andere vorm van leiderschap. Leidinggevenden krijgen een meer coachende rol, waarbij zij hun mensen steeds weer prikkelen en enthousiasmeren om zelf het heft in handen te nemen.

Ondernemerskracht

Inzetten op Optimaal Werken heeft dan ook direct invloed op houding en gedrag van medewerkers. Zij worden zich ervan bewust dat een goede invulling van de werkzame jaren die nog komen in de eerste plaats bij henzelf ligt. Het komt aan op het nemen van eigenaarschap. De overheid of de werkgever zorgt er niet meer primair voor dat werkenden gezond en goed verzorgd hun pensioen halen. En de tijd van de goudomrande regelingen voor wie de eindstreep niet kon halen is voorbij. Medewerkers gaan zich realiseren dat er van hen meer assertiviteit en ondernemerskracht wordt verwacht en dat zij op tijd keuzes durven maken omtrent hun loopbaan.

Nog belangrijker: Wat levert het op?

Investeren in Optimaal Werken loont. Het vergroot de productiviteit, de continuïteit en de concurrentiekracht van je organisatie. Het versterkt bij medewerkers het vertrouwen in het eigen kunnen. Diverse onderzoeken wijzen het uit en wij zien het dagelijks in de praktijk gebeuren bij onze opdrachtgevers. Medewerkers die gezond en fit zijn, zich op hun plek voelen en zich kunnen ontwikkelen, zijn waardevol voor de organisatie. Zij verzuimen minder. Zij doen meer dan ‘gewoon werken’. Zij dragen substantieel bij aan het bereiken van de organisatiedoelen. Zij krijgen energie van wat zij doen en gebruiken die energie om steeds beter en productiever te worden. Mensen die Optimaal Werken, houden zelf de vinger aan de pols: Ben ik nog de juiste persoon voor deze plek? Hoe kom ik hier de komende jaren optimaal tot mijn recht? Zij zijn – ongeacht hun leeftijd - bereid en in staat mee te bewegen met de in- en externe arbeidsmarkt. Ze zijn gewend te kijken naar hun eigen inzetbaarheid, hun sterkten, aandachtspunten en hoe ze zich kunnen profileren.

Hoe pakken we dat aan?

De houding- en gedragsverandering die organisatiebreed nodig is voor een overgang naar Optimaal Werken begint met bewustwording en koersbepaling. Onze Arbeids- en Organisatiedeskundigen helpen bij het formuleren van het ‘Waarom en Hoe van Optimaal Werken’ binnen je organisatie. Leidinggevenden worden getraind in hun nieuwe rol. Daarbij is er veel aandacht voor het tijdig aangaan van gesprekken over de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.

Samen met leidinggevenden stimuleren we medewerkers, onder meer met workshops en vitaliteits- en inzetbaarheidsgesprekken, in een ‘actieve stand’ te komen. Hun verantwoordelijkheden te zien en op tijd initiatief te nemen als het gaat om hun leefstijl en loopbaan. Juist doordat werknemers elkaar stimuleren, komt een gedragsverandering tot stand. Wij geloven daarom in een groepsaanpak als wezenlijke succesfactor.

Naast houding- en gedrag gaat het ook om de match tussen de werknemer en de functie. Denk aan verbeteringen in het werkproces, de functie of het takenpakket. Met een multidisciplinaire aanpak, waarin ergonomen of veiligheidskundige samen werken met Arbeids- en Organisatiedeskundige, kunnen ook op dit gebied resultaten worden geboekt.

De rode draad in onze aanpak wordt altijd gevormd door de aandachts-gebieden gezondheid, werkomstandigheden, betrokkenheid en ontwikkeling. Je kiest als organisatie daarbij je eigen aandachtspunten. Door onze brede expertise stellen wij Optimaal Werken zo samen, dat deze perfect aansluit bij de accenten die je in jouw organisatie wilt leggen.

Daarom Arbo Unie

Voor de professionals van Arbo Unie staat de gezondheid en het succes van organisaties op de eerste plaats. Als enige partij in Nederland hebben wij specialistische kennis op alle relevante gebieden zelf in huis. Dat maakt een multidisciplinaire aanpak mogelijk, die jouw organisatie – ook als het gaat om Optimaal Werken – aantoonbaar op voorsprong zet. Met een integrale aanpak helpen wij je een visie en beleid rondom Optimaal Werken te formuleren en samen met leidinggevenden en medewerkers om te zetten in actie en aantoonbaar resultaat. Wij gaan graag met je aan de slag.

Meer weten?

Bel naar (030) 710 7000.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee