veilig aan de slag

Of je mensen aan een bureau voor een beeldscherm werken, langs de weg werken, in aanraking komen met chemische stoffen of radioactieve straling; iedere werksituatie en -omgeving kent veiligheidsrisico's. Als werkgever wil je die risico's vermijden of ze tot een minimum beperken.

Arbo Unie brengt risico's in kaart en helpt je ze te beperken of te voorkomen. Hoe veiliger het werk, hoe minder ongevallen en verzuim. En minder verzuim betekent; meer productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

PPG Coatings B.V.

Ergonomie

Als het gaat om het veilig en efficiënt inrichten van de werkplek, speelt ergonomie een hoofdrol. De ergonomen van Arbo Unie helpen je de werkomgeving optimaal af te stemmen op de mensen die er werken.

Veilig, gezond en efficiënt

Ergonomisch werken betekent dat gebruiksvoorwerpen, machines en taken zo zijn ontworpen dat ze de veiligheid, de gezondheid, het comfort én de efficiency van mensen bevorderen. Denk maar aan een werkbank die de juiste hoogte heeft of een doordachte indeling van een professionele keuken, waardoor koks en afwassers elkaar niet in de weg lopen.

Ergonomisch werken

De ergonomen van Arbo Unie hebben gespecialiseerde kennis over alle aspecten van ergonomisch werken. Die kennis zetten zij in om medewerkers in staat te stellen hun werk optimaal te doen. Dat wil zeggen: veilig en gezond, maar ook zo efficiënt mogelijk. Ergonomisch werken bevordert het plezier in het werk en daarmee de productiviteit. Het voorkomt fouten, ongelukken en uitval.

Klachten voorkomen of verhelpen

Samen met een ergonoom kunnen medewerkers hun eigen werkomgeving optimaliseren. De ergonoom geeft advies over ergonomisch werken: de juiste manier van werken met een machine, de beste houding bij een specifiek apparaat of de inrichting van de totale werkplek. De ergonoom onderzoekt de huidige werkomgeving, brengt risico’s in kaart, geeft advies over ergonomisch werken en helpt deze adviezen om te zetten in gerichte acties. Ook laat de ergonoom de medewerkers zien hoe zij zelf hun werkplek en meubilair kunnen inrichten om lichamelijke klachten te voorkomen of te verhelpen.

De juiste balans

De ergonomen van Arbo Unie geven ondersteuning op het gebied van software ergonomie, nieuwbouwprojecten, ontwerpen van werkplekken, RSI-beleid en fysieke belasting. Kortom: we zorgen samen met organisaties en hun medewerkers voor de juiste balans tussen mensen en hun werkomgeving.

 

RI & E test

Ri&e test

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) helpt je om de gezondheidsrisico’s gestructureerd in kaart te brengen.

Doe de test en ontdek hoe jouw organisatie er voor staat.


Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee