veilig aan de slag

Of je mensen aan een bureau voor een beeldscherm werken, langs de weg werken, in aanraking komen met chemische stoffen of radioactieve straling; iedere werksituatie en -omgeving kent veiligheidsrisico's. Als werkgever wil je die risico's vermijden of ze tot een minimum beperken.

Arbo Unie brengt risico's in kaart en helpt je ze te beperken of te voorkomen. Hoe veiliger het werk, hoe minder ongevallen en verzuim. En minder verzuim betekent; meer productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

PPG Coatings B.V.

Risico inventarisatie en -evaluatie

Veilig en gezond werken begint bij het (h)erkennen en beperken van de risico’s binnen je organisatie. Werkgevers zijn wettelijk verplicht de veiligheidsrisico’s in kaart te brengen met een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Verschillen per branche

Als werkgever wil je vanzelfsprekend dat je medewerkers veilig kunnen werken. Elke branche kent zo zijn specifieke risico’s. De omvang en inhoud van de risico-inventarisatie en -evaluatie verschillen dan ook van bedrijf tot bedrijf. In de glastuinbouw en de bouw hebben arbeidsrisico’s te maken met de veiligheid van machines, en de belasting van rug, nek en schouders door tillen en dragen. Op een klein kantoor kan de risico inventarisatie en -evaluatie uit een paar bladzijden bestaan, met bijvoorbeeld aandacht voor de risico’s van repeterende bewegingen bij beeldschermwerk.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met het (laten) uitvoeren van de RI&E zorg je voor een systematische aanpak en werk je actief aan goede arbeidsomstandigheden. Samen met je medewerkers en leidinggevende(n) zet je je in voor een gezond en veilig werkklimaat. De risico inventarisatie en -evaluatie bestaat naast het onderzoek naar de mogelijke risico’s uit een plan van aanpak voor het oplossen van risico’s en knelpunten. In dit plan staat vermeld welke risico’s er gesignaleerd zijn en wat de prioriteit van de verschillende verbeterpunten zijn.

Basis voor arbeidsomstandighedenbeleid

Het doel van de risico inventarisatie en -evaluatie is de mogelijke invloeden van de gesignaleerde risico’s te voorkomen of te beperken. Met behulp van de resultaten van de RI&E formuleert en implementeert de werkgever een goed en zorgvuldig arbeidsomstandighedenbeleid.

Verschillende soorten RI&E


RI&E Compleet
Een volledige risico inventarisatie en -evaluatie waarbij zowel de uitvoering van de analyse als het opstellen van het plan van aanpak worden gedaan door de gecertificeerde deskundige van Arbo Unie. Als werkgever voldoe je hiermee aan de wettelijke verplichting. Je beschikt over een overzicht van gesignaleerde risico’s, een prioriteitenlijst en een plan van aanpak voor de nodige maatregelen.

RI&E Update
Heb je als werkgever de risico’s al in kaart gebracht, dan helpt de ervaren adviseur van Arbo Unie graag de risico inventarisatie en -evaluatie actueel en compleet te maken. We kunnen dit zelfstandig doen of samen met werkgever en diens deskundigen. Een plan van aanpak op basis van de RI&E en een effectieve beheersingscyclus maken hier deel van uit.

RI & E test

Ri&e test

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) helpt je om de gezondheidsrisico’s gestructureerd in kaart te brengen.

Doe de test en ontdek hoe jouw organisatie er voor staat.


Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee