veilig aan de slag

Of je mensen aan een bureau voor een beeldscherm werken, langs de weg werken, in aanraking komen met chemische stoffen of radioactieve straling; iedere werksituatie en -omgeving kent veiligheidsrisico's. Als werkgever wil je die risico's vermijden of ze tot een minimum beperken.

Arbo Unie brengt risico's in kaart en helpt je ze te beperken of te voorkomen. Hoe veiliger het werk, hoe minder ongevallen en verzuim. En minder verzuim betekent; meer productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

PPG Coatings B.V.

Werkplekonderzoek

Natuurlijk wil je dat jouw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Een prettige, veilige werkplek hoort daarbij. Een gezonde werkplek vermindert de verzuimkans en bevordert de productiviteit. Met een werkplekonderzoek kun je klachten voorkomen, verminderen of verhelpen.

Individueel werkplekonderzoek

Het ergonomische werkplekonderzoek geeft jou als leidinggevende inzicht in mogelijke knelpunten op de individuele werkplek. De manier waarop de werkplek is ingericht, maar ook de instellingen van het meubilair zijn van groot belang bij het voorkomen van rug-, schouder- en nekklachten. De ergonoom van Arbo Unie beoordeelt alle mogelijke risicofactoren aan de hand van een checklist en een persoonlijke analyse. Ook worden er praktische oplossingen en individuele adviezen aan je medewerkers gegeven. Iedereen beweegt en ontspant tenslotte op zijn eigen manier. Tijdens het werkplekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan eventuele lichamelijke klachten. Naast deze persoonlijke aandacht en aanpassingen letten we natuurlijk ook op de wettelijke kaders en arbo richtlijnen.

Verslag en aanbevelingen

De uitkomsten van het werkplekonderzoek leggen we vast in een verslag. Hierin staan praktische adviezen om eventuele knelpunten weg te nemen. De medewerker krijgt aanbevelingen op onder meer het gebied van ergonomie, werkorganisatie, gebruik van hulpmiddelen en werkhouding. Hij wordt zich hierdoor meer bewust van wat belastend is voor zijn lichaam en weet zijn lichaam tijdens het werk beter te ontlasten en te ontspannen. Ook leert hij zelf de eigen werkplek en het meubilair goed in te stellen, waardoor klachten verminderd of zelfs verholpen worden. Niet alleen in het verslag, ook al tijdens het werkplekonderzoek krijgt de medewerker al gericht advies, zodat hij direct gezond en veilig aan de slag kan. Als leidinggevende/werkgever ben je door het werkplekonderzoek beter op de hoogte van de ergonomische knelpunten op de werkvloer en kun je bij het maken van toekomstige beslissingen gebruik maken van de bevindingen uit het werkplekonderzoek. Zo houd je je mensen nu en in de toekomst gezond en veilig aan de slag.

Meer weten?

Wil je meer weten over werkplekonderzoek? Kijk dan eens bij de onderwerpen RSI preventie, Ergonomie en Fysiek. Je kunt met specifieke vragen ook contact opnemen met (je contactpersoon bij) Arbo Unie.

 

RI & E test

Ri&e test

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) helpt je om de gezondheidsrisico’s gestructureerd in kaart te brengen.

Doe de test en ontdek hoe jouw organisatie er voor staat.


Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee